Solna Simhall (Fabege/Solna Stad) – pågår

– Ny simhall kombinerat med kontorshus i en 3D-fastighet som kommer att börja byggas under hösten 2021
– Byggnaden ska certifieras enligt miljöklassningssystemet BREEAM, nivå Excellent, vilket ställer mycket höga krav på de tekniska installationerna
– iNEX spillvattenvärmeväxlare kommer att användas för att minska energiåtgången för tappvarmvatten genom passiv förvärmning av duschvatten
– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe (12 st á 1500 mm)