ÅTERVINN VÄRMEN I DITT AVLOPPSVATTEN

INNOVATIVA EXERGIPRODUKTER FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

OM OSS

iNEX erbjuder unika och högavkastande spillvattenvärmeväxlare för fastighetsbranschen. Vi förstår att varje fastighet är unik och har en optimal teknisk lösning. Vi utreder, dimensionerar och driver igenom lönsamma energiprojekt anpassade för just er fastighet.

PRODUKTER & TJÄNSTER

Spillvatten-värmeväxlare

Unika produkter som tar till vara på den energi som finns i fastighetens avloppssystem

Beställarombud

Vi har lång erfarenhet av att företräda våra beställare direkt, något som underlättar och effektiviserar beslutsfattandet i projekt

System- & energidesign

Vi erbjuder enkla och energi-effektiva koncept för er fastighets installations-tekniska system

Projekt- & installations-ledning

Vår breda tekniska kompetens gör oss till utmärkta projekt- och installationsledare

Driftoptimering & övervakning

Vi erbjuder övervakning av er fastighet för att säkerställa en optimal drift av de tekniska installationerna

SPILLVATTENVÄRMEVÄXLARE

SÅ HÄR FUNGERAR DET

ENERGIPROJEKT

SÅ HÄR ARBETAR VI

Utredning

Vi utför en nulägesanalys där vi går igenom befintliga system i er fastighet, där fokus ligger på teknik, verksamhet och funktion

Åtgärdsförslag

Vi tar fram ett åtgärdsprogram för ett optimalt system för fastigheten, med ökat driftnetto i fokus

Genomförande

Vi ser till att våra förslag går från ord till handling och sköter upphandlingar, projekt- och installationsledning, uppföljning och driftansvar

KONTAKTA OSS

Anton Engelholm

VD, Produkter

anton.engelholm@inexie.se 
070-228 07 76

Jukka Kauppinen

Beställarombud & systemprojektering

jukka.kauppinen@inexie.se 
070-223 78 72

Kenth Andersson

Projekt- & installationsledning, drift- & övervakning

kenth.andersson@inexie.se 
070-542 34 06

Göran Karlsson

Produkt- & systemutveckling

goran.karlsson@inexie.se 
070-736 00 08

Robin Kauppinen

Produktutveckling & dimensionering

robin.kauppinen@inexie.se
070-755 97 96

Marko Viinikainen

Projekt- installationsledning

marko.viinikainen@inexie.se 
070-352 46 60

REFERENSPROJEKT

Best Western & hotel (Sleepingfox Hotel Group)

- 201 hotellrum

- Tappvarmvatten förvärms med hjälp av Power-Pipe®

iNEX ansvar:
- Projektledning av ombyggnad installationer
- Driftavtal

Beckomberga (Riksbyggen)

- Ombyggnation av mentalsjukhus till bostäder

- Ca 400 lägenheter totalt

- Bergvärmeanläggning på 1 MW

- Återladdning av geoenergilager med hjälp av iNEX GK spillvattenvärmeväxlare

iNEX ansvar:

- Energidesign

- Projektledning

Kv Styrmannen (HEBA)

- 143 lägenheter

- Värmeåtervinning ur spillvatten med hjälp av Power-Pipe®

- Effektiv fjärrvärmeanvändning

Copperhill Mountain Lodge (Nordic Choice)

- 19 000 m² hotell (112 rum)

- Nya bergvärmepumpar

- Byte till energieffektiva luftbehandlingsaggregat

iNEX ansvar:

- Projektledning

- Drift- och underhållsavtal

Sigtuna Stadshotell

- Nytt styrsystem

- Nya värmepumpar

- Byte av slangpaket till energibrunnar

- Energibesparing efter åtgärder: ca 35 %

iNEX ansvar:

- Projektledning

- Driftoptimering

- Driftavtal

Ormingehus (Rikshem)

- 16 000 m² vårdcentral, vandrarhem, restaurang

- Nya luftbehandlingsaggregat

iNEX ansvar:

- Projektledning

- Driftoptimering

Sky City Office One (Swedavia)

- 18 000 m2 kontorshus (nybyggnation)

iNEX ansvar:

- Beställarombud
- Sakkunnig energi/installationer

Nacka Port (Innovation Properties)

- 2 byggnader bostäder (27+38 vån)

- 11 000 m2 kontor

iNEX ansvar:

- Beställarombud

- Sakkunnig energi/installationer

Tellus 1 (SBB i Norden)

- ca 470 lägenheter i Motala

- Del av SBB:s Green Bond-portfölj

- Återvinning ur frånluft

- Återvinning ur spillvatten med hjälp av iNEX GK

- Förväntad energibesparing: ca 50%

iNEX ansvar:

- Energidesign & projektering

- Upphandlingar

- Beställarombud & projektledning

Kv Lästen, Flen (Real Value Management)

- Kontor, bostäder, butiker, skola, vårdcentral (16 000 m2)

- Fjärrvärme, elpannor, kylmaskiner

- Väldigt hög energianvändning

- Målsättning: Minska energianvändningen med 50%

iNEX ansvar:

- Utredning & dimensionering

- Upphandlingar

- Beställarombud & projektledning

Akademiska sjukhuset i Uppsala (Landstinget i Uppsala)

- Ombyggnad av hus B11 och B14

iNEX ansvar:

- Installationsledning

- Biträdande projekteringsledning

Kv Västland (SBB i Norden)

- Ca 170 lägenheter i Sundsvall

- Del av SBB:s Green Bond-portfölj

- Återvinning ur frånluft

- Återvinning ur spillvatten med hjälp av iNEX GK

- Installation av bergvärme (18 borrhål á 300 m)

- Förväntad energibesparing: ca 50%

iNEX ansvar:

- Energidesign & projektering

- Upphandlingar

- Beställarombud & projektledning

NÅGRA KUNDER

Wåhlin
Rikshem
Swedavia_Logo
Öbo
SSSB
Logga SBB
Einar Mattsson
Byggvesta
AFA-fast
Amasten
Stiftelsen Chalmers Studentbostäder
Platen
Riksbyggen
Stockholmshem
Svenska Bostäder
Väsbyhem