Hoppa till innehåll

ÅTERVINN VÄRMEN I DITT AVLOPPSVATTEN

DRIFTSÄKRA SPILLVATTENVÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA TYPER AV FASTIGHETER

OM OSS

iNEX erbjuder unika och högavkastande spillvattenvärmeväxlare som återvinner värme ur fastigheters avloppsvatten. Våra produkter bygger på tyngdlagen och kräver därför inga rörliga delar och inget eller minimalt med underhåll.

PRODUKTER & TJÄNSTER

Spillvatten-värmeväxlare

Unika produkter som tar till vara på den energi som finns i fastighetens avloppssystem

Beställarombud

Vi har lång erfarenhet av att företräda våra beställare direkt, något som underlättar och effektiviserar beslutsfattandet i projekt

System- & energidesign

Vi erbjuder enkla och energi-effektiva koncept för er fastighets installations-tekniska system

Projekt- & installations-ledning

Vår breda tekniska kompetens gör oss till utmärkta projekt- och installationsledare

Driftoptimering & övervakning

Vi erbjuder övervakning av er fastighet för att säkerställa en optimal drift av de tekniska installationerna

SPILLVATTENVÄRMEVÄXLARE

ENKEL OCH UNDERHÅLLSFRI ENERGIÅTERVINNING

iNEX spillvattenvärmeväxlare återvinner värme ur fastigheters avloppsvatten. De är enkla att installera och kräver inget eller minimalt med underhåll eftersom de saknar rörliga delar på avloppssidan. Jämfört med många andra energibesparande åtgärder innebär våra växlare en relativt låg investeringskostnad.  

Grundprincipen är väldigt enkel: Ljummet spillvatten (avloppsvatten) förvärmer tappvarmvatten och minskar därmed mängden fjärrvärme eller el som krävs för varmvattenproduktionen. Växlarna kan även användas i system med värmepumpar, då de istället värmer en köldbärarkrets och på så vis levererar extra värme till värmepumpen.

Nedan visas våra två varianter av spillvattenvärmeväxlare.

Power-Pipe®

För enkla system med exempelvis enbart fjärrvärme lämpar sig oftast våra passiva värmeväxlare Power-Pipe väldigt bra. Dessa installeras i befintliga (eller nya) avloppsledningar och förvärmer tappvarmvatten med i snitt ca 10 °C. Det ger en energibesparing på mellan 20-25% av tappvarmvattenförbrukningen - helt utan rörliga delar!

iNEX GK

iNEX GK är vår egenutvecklade spillvattenvärmeväxlare som vi använder i bland annat system med värmepumpar. De klarar högre flöden än Power-Pipe och har en väldigt enkel anslutning.

Ibland har kommuner extra hårda krav på mängden koppar i tappvattensystem och då kan iNEX GK även vara ett alternativ till Power-Pipe.

ENERGIPROJEKT

SÅ HÄR ARBETAR VI

Utredning

Vi utför en nulägesanalys där vi går igenom befintliga system i er fastighet, där fokus ligger på teknik, verksamhet och funktion

Åtgärdsförslag

Vi tar fram ett åtgärdsprogram för ett optimalt system för fastigheten, med ökat driftnetto i fokus

Genomförande

Vi ser till att våra förslag går från ord till handling och sköter upphandlingar, projekt- och installationsledning, uppföljning och driftansvar

KONTAKTA OSS

Har du frågor eller behöver hjälp med dimensionering? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Anton Engelholm

VD, Produkter, försäljning

anton.engelholm@inexie.se 
070-228 07 76

Jukka Kauppinen

Beställarombud & systemprojektering

jukka.kauppinen@inexie.se 
070-223 78 72

Kenth Andersson

Projekt- & installationsledning, drift- & övervakning

kenth.andersson@inexie.se 
070-542 34 06

Göran Karlsson

Produkt- & systemutveckling

goran.karlsson@inexie.se 
070-736 00 08

Robin Kauppinen

Produktutveckling & dimensionering

robin.kauppinen@inexie.se
070-755 97 96

Marko Viinikainen

Projekt- installationsledning

marko.viinikainen@inexie.se 
070-352 46 60

REFERENSPROJEKT

iNEX SPILLVATTENVÄRMEVÄXLARE I PRAKTIKEN

Nivika Center (Nivika Fastigheter)

– Nybyggnation av 150 studentlägenheter i Växjö
– Ska uppnå Miljöbyggnad Silver
– Växlarkonfiguration: Liggande växlarpaket bestående av 8 st iNEX Power-Pipe

Esset hus A-D (Sollentunahem)

– Nya bostadshus i Kv Esset i Sollentuna
– Höga krav på energihushållning
– Växlarkonfiguration: 12 st iNEX GK i avloppsstammar samt ett liggande växlarpaket bestående av 6 st iNEX Power-Pipe

Solna Simhall (Fabege/Solna Stad)

– Ny simhall kombinerat med kontorshus i en 3D-fastighet som kommer att börja byggas under hösten 2021
– Byggnaden ska certifieras enligt miljöklassningssystemet BREEAM, nivå Excellent, vilket ställer mycket höga krav på de tekniska installationerna
– iNEX spillvattenvärmeväxlare kommer att användas för att minska energiåtgången för tappvarmvatten genom passiv förvärmning av duschvatten
– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe (12 st á 1500 mm)

Aspö 1 (Skövdebostäder)

– Ca 90 lägenheter (3 av huskropparna) i Skövde
– Passiv förvärmning av tappvarmvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare sedan 2016
– Växlarkonfiguration: Vertikala iNEX Power-Pipe placerade i avloppsstammar (4 st per huskropp)

Jerum (SSSB)

– 362 studentrum med WC men utan kök
– 83 st 1:or och 2:or
– Tappvarmvatten till alla 445 lägenheter förvärms med spillvattnet från 161 lägenheter
– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe (10 st växlare á 3 m fördelade i två plan)

Siskan 3 & 4 (SBB i Norden)

– 110 lägenheter i Söderhamn
– Del av SBB:s Green Bond-portfölj
– Återvinning ur frånluft
– Återvinning ur spillvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare
– Växlarkonfiguration: iNEX GK placerade vertikalt i befintliga stammar (totalt 51 växlare á 1400-1800 mm)

Pernille 2 (Serneke Bostad)

– Serneke Bostad bygger 47 st bostadsrätter i Oceanhamnen i Helsingborg
– Passiv förvärmning av tappvarmvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare
– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe

Kv Kaksmulan (Stena Fastigheter)

– 77 st hyresrätter i Sköndal
– Passiv förvärmning av tappvarmvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare
– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe

Västland 26:39 (SBB i Norden)

– Ca 170 lägenheter i Sundsvall
– Del av SBB:s Green Bond-portfölj
– Återvinning ur frånluft
– Återvinning ur spillvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare
– Installation av bergvärme
– Växlarkonfiguration: iNEX GK placerade vertikalt i befintliga stammar (totalt 64 växlare á 1400-1700 mm)

Spärren 2 (Rikshem)

– 48 st lägenheter i Norrköping (en av flera huskroppar)
– Energiprojekt med värmepumpar som återvinner värme ur frånluft och spillvatten
– Växlarkonfiguration: Stående iNEX GK i befintliga stammar (totalt 12 stammar á 1000-1700 mm)

Gelbgjutaren 9 (Bostadsstiftelsen Platen)

– 42 st hyreslägenheter i Motala
– Passiv förvärmning av tappvarmvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare
– Växlarkonfiguration: Stående iNEX GK med mellankrets (5 växlare á 1800 mm)

Tellus 1 (SBB i Norden)

– ca 470 lägenheter i Motala
– Del av SBB:s Green Bond-portfölj
– Återvinning ur frånluft
– Återvinning ur spillvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare
– Växlarkonfiguration: iNEX GK placerade vertikalt i befintliga stammar (totalt 98 växlare á 1400-1700 mm)

Åkeriet 4 (Wåhlin Fastigheter)

– 85 lägenheter i Sundbyberg
– Byggdes 2016/2017 och projekterades med iNEX spillvattenvärmeväxlare för passiv förvärmning av tappvarmvatten
– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe

Vaktstugan 4 (Wåhlin Fastigheter)

– 118 lägenheter i Ursvik, Sundbyberg
– Byggt 2018 och projekterades från början med iNEX spillvattenvärmeväxlare för passiv förvärmning av tappvarmvatten
– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe (8 st växlare á 3 m)

Kv Styrmannen (HEBA)

– 143 lägenheter
– Passiv förvärmning av tappvarmvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare
– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe®

Best Western & hotel (Sleepingfox Hotel Group)

– 201 hotellrum
– Passiv förvärmning av tappvarmvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare
– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe®

Beckomberga (Riksbyggen)

– Ombyggnation av mentalsjukhus till bostäder
– Ca 400 lägenheter totalt
– Bergvärmeanläggning på 1 MW
– Återladdning av geoenergilager med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare
– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX GK

NÅGRA KUNDER

Wåhlin
Rikshem
Swedavia_Logo
Öbo
SSSB
Logga SBB
Einar Mattsson
Byggvesta
AFA-fast
Amasten
Stiftelsen Chalmers Studentbostäder
Platen
Riksbyggen
Stockholmshem
Svenska Bostäder
Väsbyhem
Stena Fastigheter logo
Serneke logo
Solna_stad
Sleeping-fox
sollentunahem
sv_SESwedish