Hoppa till innehåll

POWER-PIPE®

Passiv värmeåtervinning ur spillvatten

Med vår värmeväxlare Power-Pipe® kan inkommande kallvatten som ska bli varmvatten förvärmas med i snitt 10 °C innan fjärrvärmeväxlaren/varmvattenberedaren. Det innebär en besparing på ca 20-25% av kostnaderna för uppvärmning av tappvarmvatten.

Utöver energibesparingen kan fastighetsägare med hjälp av detta system även kraftigt reducera effekttoppar, som i många fall kan innebära stora, ytterligare kostnadsbesparingar.

Power-Pipe® används oftast i helt passiva system, utan pumpar och andra rörliga delar. Systemet blir därmed i princip helt underhållsfritt och med en livslängd på över 50 år.

Den patenterade designen möjliggör att ett flertal lägenheter kan anslutas till varje växlare utan att det resulterar i märkbart tryckfall på tappvattnet. För stora fastigheter ansluts växlarna parallellt.

Växlaren består av ett innerrör för spillvattnet (anpassat för dimension 100 eller 150) och spiralformade kopparrör på utsidan för tappvattnet. De dubbla materiallagren medför en mycket hög hygiensäkerhet.

Power-Pipe spillvattenvärmeväxlare
Spillvattenvärmeväxlare funktion inkommande tappkallvatten förvärms med i snitt 10 °C innan fjärrvärmeväxlaren/varmvattenberedaren.
Kostnadseffektiv teknologi för grön energi

Power-Pipe® är väldigt enkel att installera och besparingarna motsvarar ofta en avbetalningstid på investeringen på 3 till 4 år.

Avkastningen beror givetvis på hur enkelt det är att anpassa växlarna till befintligt system. I många äldre fastigheter är avloppet relativt lättåtkomligt och installationen blir enkel, men det finns undantag där det är svårt att återvinna avloppsvärmen till en rimlig avkastning. Vi hjälper dock gärna till med rådgivning!

Sänker driftkostnaderna i världens fastighetsbestånd

Power-Pipe® är utvecklad av RenewABILITY Energy Inc. i Kanada och iNEX äger ensamrätt på all försäljning inom Skandinavien.

Bilden ovan visar en kopplingsprincip för ett horisontellt växlarpaket för passiv förvärmning av tappvarmvatten. För att minimera underhållet av denna typ av montage bör maximal höjdskillnad mellan värmeväxlare och spillvattenledning eftersträvas. Vi förordar också att befintlig samlingsledning behålls som bypass för att avloppets funktion alltid ska säkerställas. 

Växlarpaketet dimensioneras både utifrån antalet lägenheter som är anslutna till spillvattenledningen samt antalet lägenheter som värmeväxlarna skall förvärma tappvatten till. En typisk installation, lämplig för ca 50-60 st. lägenheter består i regel av 6 st. värmeväxlare á 3 meters längd som sedan kopplas och monteras i slinga. Hur man väljer att konfigurera växlarpaketet styrs av det fysiska utrymmet där växlarna monteras. Man kan koppla ihop dem och hänga paketet på väggen alternativt lägga det på golvet (se bilder nedan). I vissa fall kan man även dela upp paketet i två plan.

Optimal verkningsgrad erhålls om tappvattnet alltid kopplas motströms spillvattnet, men av praktiska skäl är det ofta att föredra att koppla varannan växlare motströms och varannan växlare medströms (likt montageskissen ovan). Enligt vår erfarenhet, baserad på mätningar, blir det i praktiken inte någon större skillnad i värmeöverföring om växlarpaketet kopplas på detta sätt.

Exempel på installationer

sv_SESwedish