Hoppa till innehåll

Avloppsvärmeväxlare eller Spillvattenvärmeväxlare

Koppla avloppet till sparbössan!

Genom att ta tillvara värmen från det uppvärmda tappvarmvattnet i bostadshus kan vi sänka energiförbrukningen för beredning av tappvarmvatten med så mycket som 60%.

Uppvärmning av tappvarmvatten i bostadsfastigheter upptar en allt större del av den totala energiförbrukningen. Snålspolande toaletter och övrig armatur bidrar till en varmare blandningstemperatur på det ackumulerade spillvattnet. Tar vi inte tillvara på denna värme rinner den rakt ut i avloppet, en värme som fastighetsägaren redan betalt för. Genom att återvinna sitt spillvatten går det att sänka sin energiförbrukning för beredning av tappvarmvatten med så mycket som 60% till hög ekonomisk avkastning. På sikt är beredning av tappvarmvatten fastigheters största energipost i moderna passiv- och plusenergihus.

Med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare kan man återvinna värmen i spillvattnet och på så sätt vara skonsam mot både miljön och plånboken.

I Sverige förbrukar varje person årligen i genomsnitt ca 50 kubikmeter vatten i sin bostad varav ca hälften förbrukas som varmvatten. Omräknat till energi motsvarar det ca 1 400 kWh per person under ett år. På 10 miljoner innevånare, motsvarande Sveriges befolkning, blir det 14 000 000 000 kWh, 14 miljarder kWh. När allt fler människor på jorden får förbättrad levnadsstandard och möjlighet till rinnande vatten blir energiåtgången för varmvatten enorm.

iNEX Skonsam återvinning av värmen i spillvattnet

Avloppssystem utvecklades redan under antiken och i Sverige anlade man avlopp i Visby på 1200-talet. Avloppsröret ses idag som en nödvändighet och en självklarhet med ett enda syfte; leda bort spillvattnet från fastigheter på ett diskret och säkert sätt. Eftersom avlopp och spillvatten idag ses som någonting oangenämt och smutsigt är det väldigt få som identifierar dess fulla potential.

Ca 1 400 kWh per person under ett år

Denna energi har man som fastighetsägare redan betalat för vid beredningen av tappvarmvatten. Idag låter de flesta denna energi rinna rakt ut i avloppet och ut i marken. Hur mycket av den tillförda energin kan återvinnas? Allt skulle vi vilja påstå men det beror på hur man gör. Det vanligaste sättet är att använda värmeväxlare där man värmer kallvatten som ska bli varmvatten med avloppsvattnet. Då kan man återvinna ca 25% av energin. Skulle man värma allt tappvatten till byggnaden med energin från avloppsvattnet så skulle ca 50% kunna återvinnas. Använder man sig av värmepump kan 100% av energin återvinnas under förutsättning att man har avsättning för värmen.

“Genom att ta tillvara värmen från det uppvärmda tappvarmvattnet i bostadshus kan vi sänka energiförbrukningen för beredning av tappvarmvatten med så mycket som 60%”

Inex spillvattenvärmeväxlare

VANLIGA FRÅGOR

Kontakt
info@inexie.se
070 228 07 76

Avloppsvärmeväxlare eller spillvattenvärmeväxlare?

Vad är en Spillvattenvärmeväxlare?

En Spillvattenvärmeväxlare är en typ av värmeväxlare som återvinner värmen i fastigheters spillvatten eller avloppsvatten. Det varma avloppsvattnet, vanligtvis cirka 25-30 grader, går att återvinna tillbaka till fastigheten med hjälp av en spillvattenvärmeväxlare.

Är det skillnad på Avloppsvärmeväxlare och Spillvattenvärmeväxlare?

Nej, det är ingen skillnad på avloppsvärmeväxlare eller spillvattenvärmeväxlare. Spillvatten är den byggtekniska termen för vad man vanligtvis kallar avloppsvatten.

Kan jag sänka energiförbrukningen genom att återvinna värmen i spillvatten/ avloppsvatten?

Med hjälp av spillvattenvärmeväxlare sänker man definitivt sin energiförbrukning. Beroende på vilken typ av installation som används går det att återvinna allt från 20-100% av energin i spillvatten eller avloppsvatten. Detta betyder ungefär mellan mellan 500-2300 kWh per år för en vanlig lägenhet.

Är det skillnad på Avloppsvärmeväxlare och Spillvattenvärmeväxlare?

Nej, det är ingen skillnad på avloppsvärmeväxlare eller spillvattenvärmeväxlare. Spillvatten är den byggtekniska termen för vad man vanligtvis kallar avloppsvatten.

Kan jag sänka energiförbrukningen genom att återvinna värmen i spillvatten/ avloppsvatten?

Med hjälp av spillvattenvärmeväxlare sänker man definitivt sin energiförbrukning. Beroende på vilken typ av installation som används går det att återvinna allt från 20-100% av energin i spillvatten eller avloppsvatten. Detta betyder ungefär mellan mellan 500-2300 kWh per år för en vanlig lägenhet.

Hur fungerar en Spillvattenvärmeväxlare / Avloppsvärmeväxlare?

iNEX Spillvattenvärmeväxlare fungerar enligt motströmsprincipen. Det varma spill- eller avloppsvattnet som rinner ut från en fastighet värmer ett kallare flöde som kopplas till ett motströms spillvattenflödet. Det vanligaste är att man på detta sätt förvärmer inkommande kallvatten innan det blir varmvatten i exempelvis en fjärrvärmeväxlare, värmepump eller varmvattenberedare. Spill- eller avloppsvattnet leds ut av gravitationen med självfall, som vanligt, och värmeväxlarna har inga rörliga delar.

Är en värmeväxlare med spillvatten underhållsfri?

Eftersom iNEX Spillvattenvärmeväxlare fungerar enligt självfallsprincipen och inte innehåller några rörliga delar eller kräver någon tillsatsenergi är de i princip underhållsfria. De kräver inte mer skötsel eller underhåll än vad ett vanligt avloppssystem gör.

Hur installerar jag en Spillvattenvärmeväxlare?

Vi rekommenderar att en certifierad rörmontör utför insallationen/ montaget av våra värmeväxlare. Installationen är väldigt enkel då växlarna vanligtvis ersätter en befintlig sektion av spillvattenledningen och kallvatten som ska förvärmas kan anslutas med standardanslutningar.

Vad kostar det att installera en Spillvattenvärmeväxlare?

Hur mycket det kostar att köpa och installera iNEX Spillvattenvärmeväxlare beror på hur stort projekt det rör sig om och hur mycket arbeten som krävs för att möjliggöra montaget. Kontakta oss för en skräddarsydd offert.

sv_SESwedish