Hoppa till innehåll

Användningsområden

Hyreshus, BRF eller hotell - vi har lösningen för er fastighet!

Avloppssystem utvecklades redan under antiken och i Sverige anlade man avlopp i Visby på 1200-talet. Avloppsröret ses idag som en nödvändighet och en självklarhet med ett enda syfte: Att leda bort spillvattnet från fastigheter på ett diskret och säkert sätt. Eftersom avlopp idag ses som någonting oangenämt och smutsigt är det väldigt få som identifierar dess fulla potential.

Varmvattenförbukning i Sverige
iNEX Spillvattenvärmeväxlare ta tillvara energi från tappvarmvatten.

I Sverige förbrukar varje person årligen i genomsnitt ca 50 kubikmeter vatten i sin bostad, varav runt hälften är varmvatten. Omräknat till energi motsvarar det ca 1 400 kWh per person under ett år. På 10 miljoner invånare, ungefär motsvarande Sveriges befolkning, blir det 14 000 000 000 kWh, eller 14 miljarder kWh. När allt fler människor på jorden får förbättrad levnadsstandard och möjlighet till rinnande vatten blir energiåtgången för varmvatten enorm.

Denna energi har man som fastighetsägare redan betalat för vid beredningen av tappvarmvatten. Idag låter de flesta denna energi rinna rakt ut i avloppet och ner i marken.

Besparing med hjälp av spillvattenvärmeväxlare från iNEX

Hur mycket av den tillförda energin kan återvinnas? Allt skulle vi vilja påstå, men det beror på hur man gör. Det vanligaste sättet är att använda värmeväxlare där man med hjälp av avloppsvattnet passivt förvärmer det kallvatten som ska bli varmvatten. Då kan man återvinna ca 25% av energin. Skulle man förvärma allt tappvatten till byggnaden med energin från avloppsvattnet på detta sätt skulle ca 50% kunna återvinnas. Använder man sig av värmepump kan upp till 100% av energin återvinnas under förutsättning att man har avsättning för värmen.

Med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare kan man återvinna värmen i avloppet och på så sätt vara skonsam mot både miljön och plånboken.

Hyreshus

För ett hyreshus med 50 lägenheter kan återvinningen, med väldigt enkla medel, uppgå till 23 000 kWh per år. Denna återvunna energi motsvarar den mängd energi som man sparar genom att panta 116 000 burkar, vilket i sin tur motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som 145 flygresor till Berlin T&R. För varje lägenhet motsvarar återvinningen över 2 300 pantade burkar. I reda pengar skulle fastighetsägaren spara ca 16 000 kronor per år bara på energiåtervinningen.

Avkastningen på denna typ av installation ligger i regel på 10-20%. Spillvattenvärmeväxlarna sänker även effekten vilket innebär ytterligare besparingar för föreningens medlemmar.

iNEX spillvattenvärmeväxlare installation hyreshus
iNEX spillvattenvärmeväxlare installation nybyggnation
Nybyggnation

Vid nybyggnation finns alla möjligheter till att projektera en optimal lösning för värmeåtervinning ur spillvattnet. Då man i ett tidigt skede kan styra placering av växlarna kan man reducera installationskostnaderna. Framöver, med nya, skarpare energikrav, kommer man inte få bygga ett bostadshus om man inte på allvar tacklar energiåtgången i tappvattnet. För att inte försämra komforten för de boende måste man ta vara på värmen i avloppet som redan genererats.

Detta görs bäst och säkrast med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare. Vi kan, med väldigt enkla installationer, sänka den dimensionerande tappvarmvattenbrukningen från 25 kWh/m2 ner till 12-15 kWh/m2.

Bostadsrättsföreningar

iNEX spillvattenvärmeväxlare installation bostadsrättsföreningar

För en bostadsrättsförening med 50 medlemmar/lägenheter kan återvinningen, med väldigt enkla medel, uppgå till 23 000 kWh per år. Denna återvunna energi motsvarar den mängd energi som man sparar genom att panta 116 000 burkar, vilket i sin tur motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som 145 flygresor till Berlin T&R. För varje lägenhet motsvarar återvinningen över 2 300 pantade burkar. I reda pengar skulle bostadsrättsföreningen spara ca 16 000 kronor per år bara på energiåtervinningen.

Avkastningen på denna typ av installation ligger i regel på 10-20%. Spillvattenvärmeväxlarna sänker även effekten vilket innebär ytterligare besparingar för föreningens medlemmar.

Dags för stambyte?

Vid stambyten är en installation av spillvattenvärmeväxlare en utomordentligt bra idé. Växlarna bidrar kostnadsmässigt endast marginellt till den totala entreprenaden och återvinningen som värmeväxlarna bidrar med kommer över tid, om besparingarna fonderas, innebära att när det är dags för nästa stambyte/renovering har man redan finansieringen klar. Man kommer därmed inte att behöva ta nya lån eller höja avgiften för föreningens medlemmar.

iNEX spillvattenvärmeväxlare installera i samband med stambyte

Hotell

Mätningar visar på att en hotellgäst förbrukar ca 100 liter tappvarmvatten per gästnatt. Med en beläggningsgrad på ca 80% ger detta en energianvändning på drygt 1 800 kWh per hotellrum. För att fortsätta erbjuda sina gäster god komfort bör hotellägare inrikta sina åtgärder på att återvinna denna energi snarare än att enbart fokusera på att sänka vattenförbrukningen.

Möjlig besparing

För ett hotell med 200 rum och en snittbeläggning på 80% skulle en passiv återvinning men lätthet kunna återvinna drygt 90 MWh/år. Med ett aktivt system (där man använder till exempel en bergvärmepump) kan upp till 370 MWh/år återvinnas.

iNEX spillvattenvärmeväxlare installation hotell
iNEX spillvattenvärmeväxlare spara energi i er fastighet
Lönsamhet

För en hotelloperatör som aspirerar på att marknadsföra sig som innovativ, miljövänlig och klimatsmart är värmeåtervinning ur spillvatten en självklarhet. Därtill är värmeåtervinningen mycket lönsam, helt utan statliga subventioner.

En installation av passiv tappvarmvattenförvärmning med hjälp av spillvattenvärmen betalar sig i regel på 5-10 år.
En installation av spillvattenvärmeväxlare är möjlig i såväl nybyggnation som vid en eventuell ombyggnation. Görs den exempelvis i samband med ett stambyte skulle materialkostnaden vara försumbar i jämförelse med entreprenaden i sig. Stambytet skulle dessutom ge avkastning på investeringen tack vare återvinningen som förvärmningen av tappvattnet ger upphov till.

Hör gärna av er om ni vill veta hur vi kan spara energi i just er fastighet!

Vi kommer gärna, helt förutsättningslöst, ut och träffar er för att bilda oss en uppfattning om era projekt och utifrån det återkomma med offerter på lönsamma system för spillvattenvärmeväxling.

sv_SESwedish