Robin Kauppinen

Aspö 1 (Skövdebostäder)

– Ca 90 lägenheter (3 av huskropparna) i Skövde– Passiv förvärmning av tappvarmvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare sedan 2016– Växlarkonfiguration: Vertikala iNEX Power-Pipe placerade i avloppsstammar (4 st per huskropp)

Åkeriet 4 (Wåhlin Fastigheter)

– 85 lägenheter i Sundbyberg– Byggdes 2016/2017 och projekterades med iNEX spillvattenvärmeväxlare för passiv förvärmning av tappvarmvatten– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe

Vaktstugan 4 (Wåhlin Fastigheter)

– 118 lägenheter i Ursvik, Sundbyberg– Byggt 2018 och projekterades från början med iNEX spillvattenvärmeväxlare för passiv förvärmning av tappvarmvatten– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe (8 st växlare á 3 m)

Jerum (SSSB)

– 362 studentrum med WC men utan kök– 83 st 1:or och 2:or– Tappvarmvatten till alla 445 lägenheter förvärms med spillvattnet från 161 lägenheter– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe (10 st växlare á 3 m fördelade i två plan)

Siskan 3 & 4 (SBB i Norden) – pågår

– 110 lägenheter i Söderhamn– Del av SBB:s Green Bond-portfölj– Återvinning ur frånluft– Återvinning ur spillvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare– Växlarkonfiguration: iNEX GK placerade vertikalt i befintliga stammar (totalt 51 växlare á 1400-1800 mm)

Spärren 2 (Rikshem)

– 48 st lägenheter i Norrköping (en av flera huskroppar)– Energiprojekt med värmepumpar som återvinner värme ur frånluft och spillvatten– Växlarkonfiguration: Stående iNEX GK i befintliga stammar (totalt 12 stammar á 1000-1700 mm)

Gelbgjutaren 9 (Bostadsstiftelsen Platen)

– 42 st hyreslägenheter i Motala– Passiv förvärmning av tappvarmvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare– Växlarkonfiguration: Stående iNEX GK med mellankrets (5 växlare á 1800 mm)

Pernille 2 (Serneke Bostad) – pågår

– Serneke Bostad bygger 47 st bostadsrätter i Oceanhamnen i Helsingborg– Passiv förvärmning av tappvarmvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare– Växlarkonfiguration: Liggande paket med iNEX Power-Pipe

Tellus 1 (SBB i Norden)

– ca 470 lägenheter i Motala– Del av SBB:s Green Bond-portfölj– Återvinning ur frånluft– Återvinning ur spillvatten med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare– Växlarkonfiguration: iNEX GK placerade vertikalt i befintliga stammar (totalt 98 växlare á 1400-1700 mm)