Hoppa till innehåll

iNEX GK

Koppla avloppet till en värmepump

iNEX GK är vår egenutvecklade spillvattenvärmeväxlare som främst används i system med värmepumpar, där köldbärarflödet vanligtvis behöver vara ganska högt.

Genom att använda iNEX GK i samband med värmepumpar (till exempel i system med frånlufts- eller bergvärmepumpar) kan man i vissa fall återvinna upp till 100% av energin i tappvarmvattnet.

Låter det för bra för att vara sant? Det är det inte! Eftersom köldbärartemperaturen i värmepumpssystem vanligtvis är väldigt låg (bara ett par plusgrader) kan avloppsvattnet efter spillvattenvärmeväxlaren kylas till inkommande kallvattentemperatur (eller till och med lägre). Då har du återvunnit all energi som krävdes för att värma upp vattnet!

iNEX GK Spillvattenvärmeväxlare unik design återvinner upp till 100% av energin i avloppet
iNEX GK Spillvattenvärmeväxlare tillverkad i rostfritt stål och anpassad till avloppsrör i DN 100. Stående utförande i källarkorridor.

iNEX GK i stående utförande i källarkorridor. Längden valdes här till 1700 mm.

Unik design som underlättar inkoppling

iNEX GK är tillverkad i rostfritt stål och är anpassad till avloppsrör i DN 100. Anslutningarna på sekundärsidan (brine- eller vattenkretsen) är gjorda i utvändig gänga 50 och således väldigt enkla att ansluta, samt håller en hög säkerhet mot läckage.

Längden på växlaren varierar från fall till fall och anges vid beställningen. I exempelvis stående stammar i källargångar brukar man inte få plats med mer än maximalt 2 meter (oftast något kortare då det vanligtvis sitter rensanordningar invid golvet).

Anslutningarna på sekundärsidan placeras som standard på samma sida men kan roteras efter behov om det innebär en enklare installation. Detta anges i så fall vid beställningen.

iNEX GK Spillvattenvärmeväxlare liggande utförande i en tvättstuga. Befintlig samlingsledning nyttjas som bypass

iNEX GK i liggande utförande i en tvättstuga. Befintlig samlingsledning (vita röret ovanför växlaren) nyttjades som bypass.

Kan även användas för att förvärma tappvarmvatten

Eftersom iNEX GK bara har en mellanskiljande yta (till skillnad från Power-Pipe som har två skikt koppar mellan spillvatten och tappvatten) rekommenderar vi inte GK i system med direkt förvärmning av tappvatten i själva växlaren, utan förordar i så fall en mellankrets med cirkulationspump och en separat plattvärmeväxlare.

Fördelen med att använda iNEX GK på detta sätt är att flödet i mellankretsen kan hållas konstant och således fånga upp kortvariga tappningar som ett system med PowerPipe inte hinner med.

Kombinerade system

iNEX GK kan även med fördel användas i kombinerade system där värmepumpar körs under höst, vinter och vår när fjärrvärmepriset är högt och stängs av under sommaren då värmepumparna i många fall är olönsamma jämfört med fjärrvärme. 

Detta löses med hjälp av en växelventil på köldbärarsidan. Värmeåtervinningen från avloppet leds då antingen till värmepumpen eller till en värmeväxlare som förvärmer tappvarmvattnet.

Exempel på installationer

sv_SESwedish