Hoppa till innehåll

PRODUKTER

Högeffektiva spillvattenvärmeväxlare för värmeåtervinning ur avloppsvatten

Avloppssystem utvecklades redan under antiken och i Sverige anlade man avlopp i Visby på 1200-talet. Avloppsröret ses idag som en nödvändighet och en självklarhet med ett enda syfte; leda bort spillvattnet från fastigheter på ett diskret och säkert sätt. Eftersom avlopp och spillvatten idag ses som någonting oangenämt och smutsigt är det väldigt få som identifierar dess fulla potential.

Med hjälp av iNEX spillvattenvärmeväxlare kan man återvinna värmen i spillvattnet och på så sätt vara skonsam mot både miljön och plånboken.

Spillvattenvärmeväxlare är särskilt intressant i framförallt bostäder och hotell, men fungerar givetvis även bra i andra fastigheter med hög tappvarmvattenförbrukning.

Nedan visas våra två varianter av växlare, Power-Pipe och iNEX GK.

Power-Pipe®

För enkla system med exempelvis enbart fjärrvärme lämpar sig oftast våra passiva värmeväxlare Power-Pipe väldigt bra. Dessa installeras i befintliga avloppsledningar och förvärmer tappvarmvatten med i snitt ca 10 °C. Det ger en energibesparing på mellan 20-25% av tappvarmvattenförbrukningen - helt utan rörliga delar!

iNEX-Power-Pipe
GK profil toning

iNEX GK

iNEX GK är vår egenutvecklade spillvattenvärmeväxlare som vi använder i bland annat system med värmepumpar. De klarar högre flöden än Power-Pipe och har en väldigt enkel anslutning.

Ibland har kommuner extra hårda krav på mängden koppar i tappvattensystem och då kan iNEX GK även vara ett alternativ till Power-Pipe.

sv_SESwedish