The iNEX Way

Sparar energi och pengar i fastigheter

genom värmeåtervinning från spillvatten och optimering samt drift av klimatanläggningar.

Vi dimensionerar, projekterar, projektleder och driftar era energisystem.

Gratisenergi

Gratisenergi finns i våra fastigheter:

Frånluft som året runt håller en temperatur på 22-30 grader
Avloppsvatten som vid tappning tar in 2-8 gradigt vatten och släpper ut 26-30 gradigt vatten
Genom fastighetens skal strålar energi ut beroende på täthet och isolering
Levande varelser och elektronik i inomhusmiljön som alstrar värme

Unika koncept inom exergiområdet

För varje fastighet finns en optimal teknisk lösning och en energibesparingspotential.
Input: Aktuell verksamhet, Fastighetens väderskal (täthet, isolering), nuvarande tekniklösning och energiförsörjning (fjärrvärme, el, gas eller olja).
Efter en nulägesanalys och utredning om alternariv hittar vi tillsammans det optimala åtgärdsförslaget för genomförande.
Anlita våra tjänster för systemlösningar, projektledning, installationsledning och driftansvar med ökad driftnetto som fokus.

Läs om våra tjänster

Optimera och erbjuda teknikprodukter

iNEX produkter grundar sig på naturlagar och enkla principer med målet att
leverera tydliga system och fastighetsfunktioner för en rationell och kostnadseffektiv drift.
En investering med direktavkastning på 10-15 %

Läs om våra produkter

Ett företag inom fastighetsfunktion

Exergi = förhållandet mellan tillförd och utnyttjad energi.

Exergi betecknar energikvaliteten.

Vi installerar effektiva, kW-sparande moderna exergisystem i fastigheter
som vill nå ända fram till 50% sänkning av dagens tillförda energi.

Kontakta oss

Du måste ange ditt namn
Du måste ange en korrekt e-postadress
Du måste skriva ett meddelande