The iNEX Way

Sparar energi och pengar i fastigheter genom smart dimensionering, unika exergiprodukter och gedigen erfarenhet inom projektledning.

Gratisenergi finns i våra fastigheter!

Frånluft som året runt håller en temperatur på 22-30 grader.

Avloppsvatten som vid tappning tar in vatten som är 2-8 °C vatten och släpper ut vatten som är 26-30 °C.

Levande varelser och elektronik i inomhusmiljön som alstrar värme.

Unika koncept inom exergiområdet

För varje fastighet finns en optimal teknisk lösning och en energibesparingspotential.

Efter en nulägesanalys hittar vi tillsammans det mest lämpliga åtgärdsförslaget för genomförande.

Vi hjälper er med systemlösningar, projektledning, installationsledning och driftövervakning för ökat driftnetto som fokus.

Läs om våra tjänster

Högavkastande teknikprodukter

iNEX produkter grundar sig på naturlagar och enkla principer med målet att
leverera tydliga system för en rationell och kostnadseffektiv drift.

En investering med direktavkastning på 10-15 % är inte ovanlig.

Läs om våra produkter

Ett företag inom fastighetsfunktion

Exergi = förhållandet mellan tillförd och utnyttjad energi.

Exergi betecknar energikvaliteten.

Vi installerar högeffektiva, moderna exergisystem i fastigheter med målet sänka energianvändningen med upp till 50%.