Referenser

Några referenser

Best Western

Best Western

Best Western and hotel

  • Sleepingfox Hotel Group
  • 201 hotellrum

iNEX Power-Pipe® förvärmer inkommande kallvatten med hjälp av pumpat spillvatten.

Beckomberga

Beckomberga

Riksbyggen - Beckomberga

  • Riksbyggen
  • 400 lägenheter

Återvinning från spillvatten och återladdning av geolager med hjälp av iNEX CCF värmeväxlare

Kvarteret Styrmannen

Kvarteret Styrmannen

HEBA Fastighets AB - Kvarteret Styrmannen

  • 143 lägenheter

Återvinning från spillvatten med hjälp av iNEX Power-Pipe® samt installerat EFA.