NÅGRA REFERENSER

Best Western & hotel (Sleepingfox Hotel Group)

 • 201 hotellrum

 • Tappvarmvatten förvärms med hjälp av iNEX Power-Pipe®

 • Projektledning av ombyggnad installationer

 • Driftavtal

Beckomberga (Riksbyggen)

Kv Styrmannen (HEBA)

 • 143 lägenheter

 • Värmeåtervinning ur spillvatten med hjälp av iNEX Power-Pipe®

 • Effektiv fjärrvärmeanvändning

Copperhill Mountain Lodge (Nordic Choice)

 • 19 000 m² hotell (112 rum)

 • Nya bergvärmepumpar

 • Byte till energieffektiva luftbehandlingsaggregat

 • Projektledning

 • Drift- och underhållsavtal

Sigtuna Stadshotell

 • Nytt styrsystem

 • Nya värmepumpar

 • Driftoptimering

 • Byte av slangpaket till energibrunnar

 • Projektledning

 • Driftavtal

 • Energibesparing efter åtgärder: ca 35 %

Ormingehus (Rikshem)

 • 16 000 m² vårdcentral, vandrarhem, restaurang

 • Nya luftbehandlingsaggregat

 • Projektledning

 • Driftoptimering