TJÄNSTEUTBUD

 

Kompetensområden:

  • Beställarombud

  • Systemprojektering

  • Projekt- & installationsledning

  • Driftoptimering & övervakning

 

Fokusområden:

  • Unika koncept inom exergiområdet där lågvärdig energi i byggnader tas till vara

  • Nulägesanalys med fokus på teknik, verksamhet och funktion

  • Ökat driftnetto genom rationella energibesparingar

  • Åtgärdsprogram och förslag på optimalt system för fastigheten

  • Leverera lösningar och produkter som bygger på iNEX ”know how”

 

Kontakta oss

Kenth Andersson, Projektledninginstallationsledning & drift
kenth.andersson@inexie.se 
070-542 34 06

Jukka Kauppinen, Beställarombud & systemprojektering
jukka.kauppinen@inexie.se 
070-223 78 72

Marko Viinikainen, Projektledning installationsledning
marko.viinikainen@inexie.se 
070-352 46 60