Tjänsteutbud

iNEX värnar om framtidens klimat

 

Kompetensområden:

 • Beställarombud

 • Systemprojektering
 • Projektledning

 • Installationsledning
 • Driftoptimering & övervakning

 

Fokusområden:

 • Besegra CO2 utsläppen = ökat fastighetsvärde

 • Ta hand om Gratisenegin

 • Minskad energi användning = ökat driftnetto

 • Unika koncept inom exergi-området

 • Nulägesanalys med fokus på teknik, media användning, verksamhet och funktion

 • Åtgärdsprogram och förslag på optimalt system för fastigheten

 • Leverera lösningar och produkter som bygger på iNEX ”know how”

 

Kontakta oss

Kenth Andersson, Projektledninginstallationsledning & drift
kenth.andersson@inexie.se 
070-542 34 06

Jukka Kauppinen, Beställarombud & systemprojektering
jukka.kauppinen@inexie.se 
070-223 78 72

Marko Viinikainen, Projektledning installationsledning
marko.viinikainen@inexie.se 
070-352 46 60