iNEX Power-Pipe® Spillvattenvärmeväxlare

Avloppsvärmeväxlare för passiv förvärmning av tappvarmvatten

System för värmeåtervinning ur spillvatten


Sänker driftskostnaderna i världens fastighetsbestånd

Kostnadseffektiv teknologi för grön energi

  • iNEX Power-Pipe® är en bevisad, praktisk och prisvärd teknik som idag sparar energi och pengar i tusentals bostadsfastigheter.
  • Varmvattenberedning är vanligtvis den näst högsta energikostnaden i flerbostadshus; i vissa fall till och med den allra högsta.
  • Då byggnadernas yttre skal har blivit mer effektiva de senaste åren, har beredningen av varmvatten blivit en än större andel av energikostnaden.
  • Majoriteten av spillvattnet som lämnar byggnaden i avloppet bär med sig värdefull och återvinningsbar värmeenergi.
  • iNEX Power-Pipe® är en helt passiv systemlösning för värmeåtervinning ur spillvatten som dessutom är underhållsfri och med en livslängd på över 50 år.
  • iNEX Power-Pipe® är tillverkad helt i koppar och är en tvåvägsvärmeväxlare som kan reducera kostnaderna för varmvattenberedning med 20-40% genom att återvinna värmeenergin från spillvattnet i flerbostadshus.
  • iNEX Power-Pipe® är väldigt enkel att installera och besparingarna motsvarar i regel en avbetalningstid på investeringen på 3 till 4 år.
  • Den patenterade designen möjliggör att ett flertal lägenheter kan anslutas till varje växlare utan att det resulterar i märkbart tryckfall på tappvattnet.