CCF Spillvattenväxlare

CounterCurrentFlow – Motströmsflöde höjer verkningsgraden

  • CounterCurrentFlow – Motströmsflöde vilket höjer verkningsgraden.
  • Ersätter konventionella självfallsrör, inga riktningsförändringar och har därmed hög driftsäkerhet.
  • Låg eller ingen elförbrukning – Hög driftsvinst.

 

  • CCF Spillvattenväxlare lämpar sig väl för installation i flera olika byggnadstyper; hotell, simhallar, flerbostadshus etc.
  • Högt spillvattenflöde genererar hög effektivitet men det finns inget minimikrav för spillvattenmängd. Allt kan återvinnas.
  • Vi kan i princip gå in i alla typer av fastigheter och utifrån rådande förutsättningar presentera en lönsam och driftsäker lösning för spillvattenåtervinning.

Utan CCF

Med CCF

 

Framtiden

Vi går mot energisnålare fastigheter.
Det är främst energin till uppvärmning av inneklimatet som hittills reducerats.
Energin för uppvärmning av tappvarmvatten är konstant.
Tappvarmvattengenerering står för en allt större del av energinettot.