Effektiv-Fjärrvärme-Användning (EFA)

Effektiv-Fjärrvärme-Användning är en patentsökt produkt  för
effektivare utnyttjande av fjärrvärme till alla typer av fastigheter.