Produkter

Ett urval av våra produkter.

 

iNEX CCF Spillvattenvärmeväxlare

Motströmsvärmeväxlare för alla typer av spillvatten. CCF används då köldmediet är något annat än tappvatten då det endast finns ett metallskikt mellan varmt och kallt medium.


iNEX Power-Pipe® Spillvattenvärmeväxlare

iNEX Power-Pipe® är vår värmeväxlare för tappvattenförvärmning. Lämpar sig för både vertikalt som horisontellt montage. 


EFA

Effektiv-Fjärrvärme-Användning är en patentsökt produkt för effektivare utnyttjande av fjärrvärme till alla typer av fastigheter.