Om oss

iNEX värnar om framtidens klimat

 

Vision:

  • Att tillsammans med våra kunder utveckla fastigheter och stärka kundens långsiktiga lönsamhet
  • Att skapa relationer genom Samspel, Optimal Verkningsgrad och Kundnytta för energieffektiva lösningar
  • Att följa naturlagarna och bygga enkla och tydliga fastighetsfunktioner för en rationell drift

 

iNEX idag:

  • Utveckling av koncept och installationslösningar i fastigheter, projekt- och installationsledning samt driftledning.
  • Utveckling och försäljning av spillvattenåtervinningssystem, EFA system (Effektiv Fjärrvärme Användning) och LAC system (Low Amplitud Control).