Wåhlin Fastigheter AB väljer iNEX Power-Pipe ®

Till sitt nybyggnadsprojekt Åkeriet 4 i Sundbyberg har Wåhlin Fastigheter AB beslutat att förvärma inkommande kallvatten med värmen från spillvattnet från de planerade 85 hyreslägenheterna. Man kommer installera 5 st. iNEX Power-Pipe® C108-1980 för att ta tillvara på värmen i spillvattnet. Fastigheten har en BTA på 9700 kvm.

Wåhlin Fastigheter ABWåhlin Fastigheter AB bygger ett nytt flerbostadshus på fastigheten Åkeriet 4 i Sundbyberg. Till detta nybygge har man bestämt sig för att återvinna värmen i avloppsvattnet. Man kommer att utnyttja det varma avloppsvattnet till att förvärma inkommande kallvatten innan det spetsas till tappvarmvatten. På detta sätt kan man helt passivt sänka energiförbrukning för tappvarmvattengenerering med ca 20-25%. iNEX kommer att leverera 5 st. iNEX Power-Pipe® C108-1980 som tillsammans med våra egentillverkade rörböjar i rostfritt stål kopplas ihop i serie och monteras på golvet i garaget. Huset kommer omfatta totalt 85 st. lägenheter och beräknas stå färdigt i början av år 2017.

Fler nyheter