Rikshem tar hjälp av iNEX Management

iNEX Management AB kommer tillsammans med Rikshem att utveckla Ormingehus. Fastighetens installationer ska moderniseras.

iNEX Management AB kommer tillsammans med Rikshem att utveckla Ormingehus. Fastighetens installationer ska moderniseras och i ett första skede är det luftbehandlingsaggregaten som ska förnyas. Fastigheten innefattar en total uthyrningsbar yta om 16 000 kvadratmeter. Bland annat innehåller fastigheten Vittra Saltsjö-Boo skola och Boo Vårdcentral. Åtgärderna som iNEX Management AB planerar kommer att sänka förbrukningen av både el- och värmeenergi i fastigheten med ca 2 GWh/år. Det är samma energimängd som 170 st. genomsnittliga lägenheter förbrukar på ett år.

Utöver utvecklingen av Ormingehus kommer iNEX Management AB även att hjälpa Rikshem modernisera ett antal samhällsnyttiga fastigheter i Nacka Kommun. Det rör sig om allt från äldreboenden till förskolor. Detta arbete handlar främst om att se över samt vid behov byta ut eller komplettera befintliga energisystem i dessa fastigheter. Senare i vår inleds exempelvis de första borrningarna för bergvärme.

Fler nyheter