OM iNEX

Vår vision

  • Att tillsammans med våra kunder utveckla fastigheter och stärka kundens långsiktiga lönsamhet

  • Att skapa relationer genom Samspel, Optimal Verkningsgrad och Kundnytta för energieffektiva lösningar

  • Att följa naturlagarna och bygga enkla och tydliga fastighetsfunktioner för en rationell drift

Vad vi gör

  • Utveckling av unika energikoncept och installationslösningar i fastigheter

  • Projekt- och installationsledning

  • Driftavtal (övervakning) för optimal fastighetsdrift

  • Utveckling och försäljning av exergieffektiva spillvattenvärmeväxlare